Potravinářský a krmivářský průmysl            Technologické systémy pro sypké a kapalné hmoty

Manipulace, šrotování, míchání, dávkování a granulace potravin, krmiv, odpadů, plastů, dřeva, uhlí atd.

  

 

Odkazy: 

 

 

Hlavní

stránka

 

 

Profil

 firmy

 

 

Produkty

 

 

Služby

 

 

 

[Probíhají úpravy]

 

 

Konzultační a poradenská činnost:

 

Našim obchodním partnerům poskytujeme konzultace a odborné rady k jejich provozním problémům, investičním záměrům atd.. Dle potřeby a požadovaného rozsahu jsou zpracovávány jednotlivé dílčí zprávy a doporučení, posouzení, nebo třeba i studie proveditelnosti a návratnosti investičních záměrů. Rovněž tak provádíme i posouzení stávajících provozů, jejich technologické, technické a ekonomické zhodnocení.

 

 

Projektová činnost:

 

Pro jednotlivé etapy přípravy a realizace investic nebo oprav stávajících technologických celků zpracováváme studie a záměry včetně finančního vyjádření, posouzení stávajících provozů, technologické, technické a ekonomické zhodnocení.Dále poskytuje společnost standardní projektovou činnost pro technologické celky, včetně elektroinstalace, stavební části atd. Dle potřeby zpracováváme také dokumentace současného (skutečného) stavu technologie, aktuální podobu technologického schéma (barevné a třírozměrné), skutečné provedení elektroinstalace atd.

 

 

Hlavní výhody:

 

bullet

Znalost potřeb zákazníka

bullet

Optimalita řešení

bullet

Efektivnost vynaložených investic

Změněno: 20. 05. 2005