Potravinářský a krmivářský průmysl            Technologické systémy pro sypké a kapalné hmoty

Manipulace, šrotování, míchání, dávkování a granulace potravin, krmiv, odpadů, plastů, dřeva, uhlí atd.

  

 

Odkazy: 

 

 

Hlavní

stránka

 

 

Profil

 firmy

 

 

Produkty

 

 

Služby

 

 

 

[Probíhají úpravy]

 

Profil společnosti

 

Firma KONZIX existuje jako taková od  ledna 1991, původně jako fyzická osoba s obchodním jménem KONZIX, od roku 1996 jako společnost  s ručením omezeným.         

 

Společnost se zabývá technologickými systémy pro sypké a kapalné materiály, se zaměřením převážně na šrotování, dávkování, míchání a granulace materiálů, i když ani jiným oborům se nevyhýbá. Technologické systémy a jejich jednotlivé stroje a zařízení firma umí nejen aplikovat, ale významnou měrou se podílí i na jejich vývoji. Technický a technologický pokrok, spolu s ekonomickou efektivitou, to je systém práce firmy KONZIX, s.r.o., pro obchodní partnery.   

           

Za uplynulé období byl realizován firmou KONZIX, ve spolupráci s dalšími partnery a se subdodavateli, významný technický a technologický vývoj. Například mikrodávkování surovin se statickou přesností ±10 gramů při průchodnosti min.1000kg/hod byl v roce 1994 osmikomponentní světový unikát, který je od té doby dále rozvíjen a ostatními firmami více či méně úspěšně kopírován.

Obdobně zajímavé řešení byla v roce 1995  „otočná“ míchačka sypkých směsí, tehdy s TMS Pardubice, dnes samostatně. Tyto „otočné“ míchačky dnes vyrábí několik firem po celém světě i pro farmacii, výrobu pracích prášků atd..

Naše vertikální šrotovníky vyvíjené od roku 1992 s TMS Pardubice, dnes samostatně, dosahují špičkové úrovně.

U granulačních lisů si naše firma v roce 1994 po předchozích dlouholetých zkušenostech a pečlivém zvážení vybrala ke spolupráci světovou firmu CPM, California Pellet Mill. Její granulační lisy jsou nejen nejrozšířenější po celém světě i v Evropě (cca 70% trhu), ale jsou i konstrukčně velmi zdařilé a dostatečně robustní, se spoustou doplňků a příslušenství, které u jiných výrobců nejsou k dispozici. Způsobilost lisů CPM je pro celou škálu surovin a výrobků, počínaje potravinářskými a krmivářskými technologiemi, přes granulaci plastů, uhlí, dřeva, slámy, komunálních odpadů, hnojiv, papíru, atd..

Ke všem uvedeným strojům a zařízením dodáváme řadu doplňkových zařízení, jako speciální podavače a plniče, vzorkovače, třídiče, prosévače, vzduchotechniku, atd..

           

Firma KONZIX s.r.o. zabezpečuje nejen projektovou a konstrukční činnost spojenou s vývojem a praktickou aplikací, ale zajišťuje i realizaci ucelených technologických souborů „na klíč“ nebo jejich doplňků a to jak přímo, tak formou vyššího zhotovitele. Vše je realizováno dle vlastních projektů, včetně OK a elektro, veškeré technologické systémy samozřejmě s odpovídajícími řídícími systémy.

Firma KONZIX s.r.o. má vlastní servisní pracovníky pro záruční i pozáruční servis, zejména pro granulátory CPM a stroje z vlastních dodávek, i když poskytujeme služby i pro jiné značky.

 

Z desítek úspěšných realizací lze uvést:

    - celkovou rekonstrukci výrobny krmných směsí v Boru u Tachova na přelomu 1993-4, včetně výše uvedené první unikátní mikrolinky

    - úplná modernizace technologického zařízení na nejmodernější evropskou úroveň (včetně certifikace) v Trutnově na přelomu let 2001-2, kde byla doplněna stavební část objektu  o speciální nákladní výtah v celé výšce objektu 37 metrů, zrekonstruovány a doplněny expediční zásobníky atd.

    - realizace nejmodernější baterie expedičních zásobníků v ČR u výrobny krmných směsí v Boru u Tachova v roce 2004, kde se jedná o baterii 6 ks zásobníků, každý o užitné kapacitě 35m3, každý zásobník přímo uložený na vážících senzorech.

 

Předávání odborných informací a praktických zkušeností provozním a technickým pracovníkům zákazníka je velkou předností firmy KONZIX s.r.o.. Pro management, vedoucí provozu, technické pracovníky a obsluhu zařízení jsou prováděna odborná školení a semináře, jejichž součástí jsou i informace, ukázky a praktická předvedení nových realizací nebo ze zahraničí. Společnost spolupracuje s řadou institucí a výrobních firem a podílí se tak i na širokém spektru vývoje a budování zázemí pro jednotlivé obory a zájmová sdružení.

 

Změněno: 20. 05. 2005