Potravinářský a krmivářský průmysl            Technologické systémy pro sypké a kapalné hmoty

Manipulace, šrotování, míchání, dávkování a granulace potravin, krmiv, odpadů, plastů, dřeva, uhlí atd.

  

 

Odkazy: 

 

 

Hlavní

stránka

 

 

Profil

 firmy

 

 

Produkty

 

 

Služby

 

 

 

[Probíhají úpravy]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotační třídič RT

 

Rotační třídič s vertikální osou pracuje s kruhovým sítem se speciální geometrií tvaru a na základě odstředivé síly jsou částice tříděného materiálu překulovány k okraji, menší částice propadají otvory v sítě. Třídič má osu vpádu v ose rotujícího síta, výpad pro přepad i propad je libovolně umístitelný po příslušné kružnici pláště třídiče.

Na kuželové spodní části třídiče lze osadit vibrátor pro snazší výpad prachových částic.

Třídění materiálu na dva podíly – přepad a propad. Je velmi jednoduchá výměna síta – jeden zaučený pracovník max. 5 minut.

 

Použití rotačního třídiče je pro sypké i granulované materiály.

Konstrukce stroje umožňuje bezezbytkový provoz a odpovídá tak zásadám správné výrobní praxe.

 

        Třídič                  Příkon  kW                   Výkon  t/hod                    Výstup               

        RT 1860                     1,5                                   až 20                  Æ  pelet do 6 mm

        RT 1600                     1,5                                   až 15                  Æ  pelet do 6 mm

 

Při zvětšujícím se průměru pelet a při současném zvětšování děrování síta se může zvýšit průchodnost až na 1,5 násobek.

 

 

Změněno: 20. 05. 2005