Potravinářský a krmivářský průmysl            Technologické systémy pro sypké a kapalné hmoty

Manipulace, šrotování, míchání, dávkování a granulace potravin, krmiv, odpadů, plastů, dřeva, uhlí atd.

  

 

Odkazy: 

 

 

Hlavní

stránka

 

 

Profil

 firmy

 

 

Produkty

 

 

Služby

 

 

 

[Probíhají úpravy]

 

 

 

Základní servisní úkony:

 

    - veškeré mechanické práce, včetně mechanického seřizování strojů a zařízení, pokud nespadají do speciální servisní činnosti

    - opravy a revize elektrické části silnoproudu, včetně případného seřízení, pokud nespadají do speciální servisní činnosti.

 

 

Speciální servisní úkony:

 

    - opravy a seřizování automatiky provozu stroje (elektronika), měničů frekvencí, řízení páry, řízení tlakového vzduchu, nástřiků kapalin atd.

    - opravy a seřizování speciálních a jemných mechanik, např. senzorů na míchačkách, lineátoru na lisech CPM, hydraulických systémů, speciálních parních armatur, atd.

    - školení pracovníků obsluhy a údržby.

 

Pro servisní smlouvu lze individuálně sjednat i odlišné podmínky.

V rámci smluvního zajištění servisu lze zajistit nástup na mimořádný servis (poruchu) do 24 hodin po sdělení, případně i dříve.

 

Součástí každého servisního výkonu je vyplnění protokolu o provedené servisní činnosti, s uvedením časové náročnosti, jmény zúčastněných pracovníků na straně dodavatele i objednatele, o zjištěných problémech, uvedení doporučení pro další provoz, případně i doporučení dalších servisních úkonů. Dále musí být uvedeny veškeré vyměněné a jinak použité náhradní díly, spotřeba ostatního materiálu a jiné podstatné náležitosti.

 

Doprava servisních pracovníků k objednateli je účtována 11,- Kč za ujetý kilometr. Pro servisní cesty mimo území ČR bude účtován doplatek dle aktuální ceny pohonných hmot v daném státě. Předmětem účtování je i zpětná cesta.

Při přejezdu od jednoho servisu ke druhému je účtována pouze vzdálenost přejezdu s dohodnutým podílem na zpáteční cestě.

 

 

Náhradní díly:

 

Pro granulační lisy CPM jsou standardně dodávány veškeré náhradní díly a to včetně ložisek, matric, plášťů rolen, atd..

Pro ostatní typy lisů jsou běžně dodávány všechny typy matric a plášťů rolen, případně i ložiska.

Součástí péče o náhradní díly je i provádění repase matric všech druhů a typů a repase plášťů důlkovaných rolen všech typů a velikostí.

 

Náhradní díly na šrotovníky, zejména z dodávek bývalé TMS. Vše řádně továrně vyrobené, se zárukou jakosti, v potřebné technické kvalitě. Jedná se zejména o kladívka a síta, rotory a jejich příslušenství – závěsné tyče kladívek, zajišťovací elementy závěsných tyčí, větrové lišty.

 

Pro míchačky všech typů z produkce TMS jsou dodávány náhradní rotory.

 

 

 

Změněno: 20. 05. 2005